Ekovýchova detí v MŠ

V rámci spolupráce so združením aplikovanej ekológie Daphne sme sa zapojili do projektu recyklácie starých použitých batérií. Vo stupnej hale…

Viac info

Zber papiera

Zber papiera ako aj samotné separovanie papiera prebieha vo všetkých triedach. Deti s oporou učiteľky triedia papier do pripravených kartónových…

Viac info

Podpora projektu “Naša záhrada – miesto byť tvorivý”

  Nasazahrada_fotodokumentacia      

Viac info