Ekovýchova detí v MŠ

V rámci spolupráce so združením aplikovanej ekológie Daphne sme sa zapojili do projektu recyklácie starých použitých batérií. Vo stupnej hale…

Viac info

Vieťe ako získať autoritu?

U dospelých sa autorita získava prácou. Kto dobre pracuje, niečo vie, získa autoritu. Ľudia ho poslúchajú, pretože im dokáže poradiť….

Viac info

Je vaše dieťa zrelé do základnej školy?

Skúste si odpovedať na tieto otázky:

Viac info