November2014

Ako rozpoznať dieťa s hyperaktivitou?

Date: November 30, 2014 Author: MŠ Ušiakova Categories: BLOG

Najčastejšie pozorovateľné prejavy hyperaktívneho dieťaťa…

Viac info

Recept na rýchle a ľahké pokazenie svojho dieťaťa

Date: November 30, 2014 Author: MŠ Ušiakova Categories: BLOG

Výchova je proces zameraný na formovanie osobnosti, usmerňovanie jeho duševného, do istej miery aj telesného rastu.

Viac info