April2018

Ekovýchova detí v MŠ

Date: April 27, 2018 Author: MŠ Ušiakova Categories: BLOG, GALÉRIA

V rámci spolupráce so združením aplikovanej ekológie Daphne sme sa zapojili do projektu recyklácie starých použitých batérií. Vo stupnej hale máme umiestnenú nádobu, do ktorej môžu deti a rodičia vhadzovať doma nazbierané použité baterky. Počas výučby v MŠ dostali deti  krabičky – B-boxy na použité batérie. Keď sa krabička naplní, môžete obsah vsypať do našej…

Viac info

Deň Zeme 2018

Date: April 20, 2018 Author: MŠ Ušiakova Categories: GALÉRIA

Pri príležitosti Dňa Zeme sme sa ako každý rok aj dnes zapojili do čistenia prírodného okolia v Dúbravke. Všetky deti našej MŠ aj s pani učiteľkami a p.školníkom mali plno práce na našom školskom dvore. Trávičku bolo treba pohrabať od lístia a konárikov, piesok prehrabať, chodníky pozametať, záhony prehrabať a v neposlednom rade, tak symbolicky…

Viac info

Exkurzia v Múzeu Dopravy

Date: April 17, 2018 Author: MŠ Ušiakova Categories: GALÉRIA

Dnes, v utorok sme boli so Sovičkami v Múzeu dopravy na Pražskej ulici v Bratislave.  Trochu sme nasali atmosféru dávno minulú.  

Viac info