May2018

Oslava MDD so šašom Marošom

Date: May 31, 2018 Author: MŠ Ušiakova Categories: GALÉRIA

Dnes bol u nás sviatok detí, hojaja, kamarátstvo srdiečka nám pospája…. Šašo sa smial a zabával, kinderko deťom v skrinke zanechal.

Viac info

Vystúpenie detí v DSS Náruč

Date: May 30, 2018 Author: MŠ Ušiakova Categories: GALÉRIA

Dňa 30.5. 2018 dopoludnia naše deti urobili veľkú radosť klientom v sociálnom zariadení Náruč v Dúbravke. Pri príležitosti Dňa Matiek boli slovom, piesňami a tancom vyjadriť svoju lásku k mame, a nielen k tej svojej. A keď spievali ľudovky, klienti spievali s nimi. Naše deti nezbierajú len nálepky, figúrky, či hračky ale tvoria si zbierku…

Viac info

Cvičný poplach a návšteva hasičov

Date: May 29, 2018 Author: MŠ Ušiakova Categories: GALÉRIA

Dnes deti zažili cvičný poplach. Oheň, teda skôr ohník založili samotní hasiči a aj ho uhasili. Deti ale tiež hasili plamene – drevené, pekne jeden po druhom. A toho náradia, čo majú hasiči v aute…! Ďakujeme za milú a poučnú návštevu, vďaka ktorej sa nám lepšie približuje deťom tak náročné ale dôležité povolanie.

Viac info

Výlet na farmu Abeland 2018

Date: May 23, 2018 Author: MŠ Ušiakova Categories: GALÉRIA

Hurá nášmu výletu, nezmokli sme, už sme tu…….!

Viac info

Besiedka pre mamičky – Lienky

Date: May 22, 2018 Author: MŠ Ušiakova Categories: GALÉRIA

S malým oneskorením ale o to s väčšou radosťou, aj fotky z besiedky u našich Lienok. Bohaté vystúpenie, plné veršov, piesní a tanca. Mamičky boli šťastné a pyšné, každá na tú svoju Lienku.

Viac info

Výchovný koncert ZUŠ Batkova

Date: May 21, 2018 Author: MŠ Ušiakova Categories: GALÉRIA

V pondelok 21.5. 2018 u nás v MŠ účinkovali v krátkom výchovnom koncerte deti zo ZUŠ Batkova. Pod vedením svojich pedagógov nám zahrali rôzne skladby na rôznych hudobných nástrojoch a ešte nám aj zatancovali. Naše deti tak mohli vidieť aj počuť flautu, klarinet, lesný roh či akordeón. Ďakujeme pedagógom a žiakom za pekné vystúpenia a…

Viac info

Besiedka pre mamičky – Sovičky

Date: May 18, 2018 Author: MŠ Ušiakova Categories: GALÉRIA

Besiedkový týždeň nám uzavreli naše Sovičky, ktoré sa na besiedke aj tak trošku rozlúčili so škôlkou a v básňach či piesňach vyjadrili svoje predstavy a očakávania o prvej triede v škole. Tak ako veľmi sa na besiedku tešili, tak sa im aj veľmi podarila.

Viac info

Besiedka pre mamičky – Mravčekovia

Date: May 18, 2018 Author: MŠ Ušiakova Categories: GALÉRIA

Úspešne dopadla aj besiedka našich mravčekov. P. učiteľky svojich mravčekov veľmi pochválili a rodičia boli na svojich drobcov pyšní. Keď som sa ich na druhý deň opýtala, aká bola besiedka, povedali mi: “Dostali sme čokoládu!” Pochopila som, že bola asi dobrá. (ako tá čokoláda) Z.Č.

Viac info

Besiedka pre mamičky – Motýliky

Date: May 15, 2018 Author: RZ pri MŠ Categories: GALÉRIA

Dnes, v utorok 15.5. 2018 prezentovali svoje básničky či pesničky nielen pre mamičky naše malé motýliky. Po besiedke s láskou odovzdali mamičkám vlastnoručne vyrobené darčeky.  

Viac info

Mamičke z lásky – DK Dúbravka

Date: May 15, 2018 Author: RZ pri MŠ Categories: GALÉRIA

A hneď po tanečnej súťaži ďalšie vystúpenie našich detí. Tentoraz na milom podujatí tiež v DK Dúbravka pod záštitou mestskej časti Bratislava Dúbravka, v pondelok 14. 5. 2018. Materské školy z Dúbravky pripravili pre mamičky krásny kultúrny program, plný tancov, piesní, vinšov či básní. Naše deti vystúpili pod vedením p.uč. Evky B. Medzi hosťami bol…

Viac info