September2018

Sovičky na turistickej vychádzke

Date: September 24, 2018 Author: MŠ Ušiakova Categories: GALÉRIA

Naše sovičky za zúčastnili turistickej vychádzky spojenej s poznávaním Dúbravky. Pozreli si kde sa nachádza miestny úrad a požiarna zbrojnica, pozorovali sochu sv. Floriána a prišli až k Horánskej studni. Na záver sa zastavili ešte na obľúbenom ihrisku na Pekníkovej ulici.

Viac info

Koníky

Date: September 24, 2018 Author: MŠ Ušiakova Categories: GALÉRIA

S veľkou radosťou sa detičky povozili na koníkoch. Každé malo pre koníka pripravenú malú pozornosť v podobe mrkvy alebo jabĺčka.

Viac info

Divadielko

Date: September 21, 2018 Author: MŠ Ušiakova Categories: GALÉRIA

Navštívilo nás divadielko MaKiLe, s veľmi zábavnou, poučnou a milou rozprávkou o zajkovi a o hadíkovi Vadíkovi, ktorému všetko vadilo.

Viac info

Vítanie do života

Date: September 21, 2018 Author: MŠ Ušiakova Categories: GALÉRIA

Naše šikovné detičky boli pozvané na milú akciu, vítanie do života. Svojim tancom, básničkami a spevom privítali novonarodených dúbravčanov.

Viac info