March2020

Zápis detí do MŠ na šk. rok 2020/21

Date: March 30, 2020 Author: MŠ Ušiakova Categories: OZNAMY

Link na informácie o prijímaní detí a online prihlášku: https://www.dubravka.sk/sk/Potrebujem-vybavit/Skolstvo-vzdelavanie-a-sport/Prijatie-dietata-do-materskej-skoly.html Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2020/2021 O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ materskej školy podľa 6 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve…

Viac info

Jarné kvety

Date: March 30, 2020 Author: MŠ Ušiakova Categories: PREDŠKOLÁCI

Téma tyždňa 30.3.-3.4.20 Jarné kvietky. Treba spomenúť prvý jarný kvietok, pripadne si ho skúste nakresliť, vyrobiť z papiera( môžete aj iné jarné kvietky ktoré poznáte) V PZ Svet predškoláka str. 16. Ak budete mať čas a chuť, dorobte si chýbajúce strany..

Viac info

Info pre predškolákov

Date: March 30, 2020 Author: MŠ Ušiakova Categories: OZNAMY

Vážení rodičia našich predškolákov, dnes ste si boli niektorí pre pracovné zošity. Verím, že zvyšok si príde pre ne zajtra od 16.30-17.30 hod. Každý týždeň v pondelok, alebo utorok, Vám budem posielať témy na celý týždeň tak, ako to máme v našom školskom vzdelávacom programe. Úlohy nájdete v sekcii  PREDŠKOLÁCI. Budem Vás takto sprevádzať obdobím…

Viac info

2% z daní info

Date: March 25, 2020 Author: MŠ Ušiakova Categories: OZNAMY

Viac info

Informácie o platbách

Date: March 25, 2020 Author: MŠ Ušiakova Categories: OZNAMY

Vážení rodičia, takže informácie o platbách tak, ako sme to dostali od našej mestskej časti: a) poplatok tzv. školné sa podľa platnej legislatívy má uhrádzať mesiac vopred b) poplatok za stravu a réžiu sa uhrádza mesačne ako doposiaľ (ak sa dieťa nestravuje, poplatok sa neuhrádza) c) za kalendárny mesiac, v ktorom bola materská škola mimo…

Viac info

Prevádzka MŠ počas LETNÝCH prázdnin

Date: March 12, 2020 Author: MŠ Ušiakova Categories: OZNAMY

Naša MŠ bude  počas leta otvorená v mesiaci JÚL. V auguste je k dispozícii MŠ Bazovského ,len v mimoriadnych prípadoch.

Viac info

Tlačivo na 2%

Date: March 10, 2020 Author: MŠ Ušiakova Categories: OZNAMY

Nech sa páči tlačivo na 2-3% z daní: http://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2019/01/Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf

Viac info

Návšteva knižnice-Sovičky

Date: March 10, 2020 Author: MŠ Ušiakova Categories: GALÉRIA

Navštívili sme našu Dúbravskú knižnicu.Vypočuli sme si zaujímavé príbehy,potom deti kreslili na papier,čo si z priebehu zapamätali.Dozvedeli sme o knihách a knižnici veľa nového,ako funguje knižnica,aké sú pravidla požičiavania kníh…

Viac info

Výroba papiera s Daphné + robot ALBERT

Date: March 10, 2020 Author: MŠ Ušiakova Categories: GALÉRIA

Cez projekt Daphné sme mali možnosť zapojiť sa do výroby recyklovaného papiera…veľmi nás to bavilo,bola to super skúsenosť.👍 V rámci témy spoznávali materiály a ich vlastnosti. Sovičky spoločnými silami vyrobili z rôznych materiálov robota, ktorého pomenovali Albert.

Viac info

2-3% z daní

Date: March 3, 2020 Author: MŠ Ušiakova Categories: OZNAMY

Milí rodičia, tlačivo na 2 – 3% je na svete. Stačí priniesť potvrdenie od zamestnávateľa a všetko vypíšeme za Vás a osobne odnesieme na daňový úrad. Kto chce sám darovať 3%, materská škola mu poskytne tlačivo o dobrovoľníckej činnosti. Skutočne Vás to nič nestojí a nám ako škôlke to veľmi pomôže. Už len 3. 000…

Viac info