BLOG

Ekovýchova detí v MŠ

Date: April 27, 2018 Author: MŠ Ušiakova Categories: BLOG, GALÉRIA

V rámci spolupráce so združením aplikovanej ekológie Daphne sme sa zapojili do projektu recyklácie starých použitých batérií. Vo stupnej hale máme umiestnenú nádobu, do ktorej môžu deti a rodičia vhadzovať doma nazbierané použité baterky. Počas výučby v MŠ dostali deti  krabičky – B-boxy na použité batérie. Keď sa krabička naplní, môžete obsah vsypať do našej…

Viac info

Zber papiera

Date: October 14, 2017 Author: MŠ Ušiakova Categories: BLOG

Zber papiera ako aj samotné separovanie papiera prebieha vo všetkých triedach. Deti s oporou učiteľky triedia papier do pripravených kartónových krabíc. Keď sa naplnia papierom, objednáme odvoz papiera. Na tento deň vyhlásime zber aj pre rodičov, ktorí môžu z domova zber. papier doniesť. Pomôžu tak škole získať nejaký finančný obnos, ktorý pomôže deťom pri skvalitňovaní…

Viac info

Podpora projektu “Naša záhrada – miesto byť tvorivý”

Date: September 22, 2017 Author: RZ pri MŠ Categories: BLOG

  Nasazahrada_fotodokumentacia      

Viac info

Krúžky záujmovej činnosti

Date: October 14, 2016 Author: MŠ Ušiakova Categories: BLOG

Tento školský rok ponúkame tieto krúžky záujmovej činnosti: Dnešným dňom 11.10. 2017 začal krúžok anglického jazyka. Bude prebiehať v pondelky a stredy na dve skupiny. Prvá skupina začína o 15.00 h do 15.30 h. Druhá skupina začína o 15.35 h do 16. 05 h. Zoznamy detí podľa skupín a časy budú v šatniach sovičiek a…

Viac info

Tanečné úspechy našich detí

Date: September 12, 2016 Author: MŠ Ušiakova Categories: BLOG

Vďaka usilovnosti a obetavej práce našej učiteľky deti reprezentujú našu materskú školu už niekoľko rokov. Tešíme sa z ich úspechu a sme vďační, že nám materskú školu zdobia tieto krásne poháre.  

Viac info

Návštevy telocvične

Date: September 7, 2016 Author: RZ pri MŠ Categories: BLOG

Aj v tomto školskom roku budeme navštevovať telocvičňu v ZŠ Nejedlého. Každý pondelok za priaznivého počasia a prítomnosti všetkých prevádzkových zamestnancov. Do ruksaku treba zbaliť: -tepláky, tričko, tenisky, ponožky, loptu (gumennú, veľkú) Je možnosť ruksaky si nechávať v spoločnej skrinke v šatni. Prosíme ale kontrolovať a udržiavať v čistote. Odchod z MŠ je vždy po…

Viac info

Revitalizácia dvora

Date: May 8, 2016 Author: RZ pri MŠ Categories: BLOG

RZ Ušiačik ďakuje za finančnú podporu projektu na revitalizáciu detského ihriska a vonkajšieho areálu MŠ Ušiakova. hratsavon_fotodokumentacia    

Viac info

Projekt “Pekná a zdravá škôlka” podporený BSK

Date: July 5, 2015 Author: RZ pri MŠ Categories: BLOG

SRRZ Rodičovské združenie pri MŠ získalo dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 2000,- eur na podporu projektu “Pekná a zdravá škôlka”.

Viac info

Plán aktivít v šk.roku 2017/2018

Date: December 2, 2014 Author: MŠ Ušiakova Categories: BLOG

Čo nové v škôlke? Čo pripravuje rodičovské združenie? Tu sa dozviete viac…

Viac info

Poradňa prvej pomoci

Date: December 2, 2014 Author: MŠ Ušiakova Categories: BLOG

Každý človek je v núdzi odkázaný na pomoc iných ľudí. Ak niekto očakáva poskytnutie pomoci, mal by si byť vedomý vlastnej mravnej povinnosti pomáhať druhým a mal by byť schopný pomoc poskytnúť. 

Viac info