BLOG

Ekovýchova detí v MŠ

Date: April 27, 2018 Author: MŠ Ušiakova Categories: BLOG, GALÉRIA

V rámci spolupráce so združením aplikovanej ekológie Daphne sme sa zapojili do projektu recyklácie starých použitých batérií. Vo stupnej hale máme umiestnenú nádobu, do ktorej môžu deti a rodičia vhadzovať doma nazbierané použité baterky. Počas výučby v MŠ dostali deti  krabičky – B-boxy na použité batérie. Keď sa krabička naplní, môžete obsah vsypať do našej…

Viac info

Vieťe ako získať autoritu?

Date: December 1, 2014 Author: MŠ Ušiakova Categories: BLOG

U dospelých sa autorita získava prácou. Kto dobre pracuje, niečo vie, získa autoritu. Ľudia ho poslúchajú, pretože im dokáže poradiť. U malých detí je to iné.

Viac info

Je vaše dieťa zrelé do základnej školy?

Date: December 1, 2014 Author: MŠ Ušiakova Categories: BLOG

Skúste si odpovedať na tieto otázky:

Viac info

Memorandum dieťaťa

Date: December 1, 2014 Author: MŠ Ušiakova Categories: BLOG

Nerozmaznávajte ma…

Viac info

Ako rozpoznať dieťa s hyperaktivitou?

Date: November 30, 2014 Author: MŠ Ušiakova Categories: BLOG

Najčastejšie pozorovateľné prejavy hyperaktívneho dieťaťa…

Viac info

Recept na rýchle a ľahké pokazenie svojho dieťaťa

Date: November 30, 2014 Author: MŠ Ušiakova Categories: BLOG

Výchova je proces zameraný na formovanie osobnosti, usmerňovanie jeho duševného, do istej miery aj telesného rastu.

Viac info