OZNAMY

Zápis detí do MŠ na šk. rok 2020/21

Date: March 30, 2020 Author: MŠ Ušiakova Categories: OZNAMY

Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2020/2021 O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ materskej školy podľa 6 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení…

Viac info

Info pre predškolákov

Date: March 30, 2020 Author: MŠ Ušiakova Categories: OZNAMY

Vážení rodičia našich predškolákov, dnes ste si boli niektorí pre pracovné zošity. Verím, že zvyšok si príde pre ne zajtra od 16.30-17.30 hod. Každý týždeň v pondelok, alebo utorok, Vám budem posielať témy na celý týždeň tak, ako to máme v našom školskom vzdelávacom programe. Úlohy nájdete v sekcii  PREDŠKOLÁCI. Budem Vás takto sprevádzať obdobím…

Viac info

2% z daní info

Date: March 25, 2020 Author: MŠ Ušiakova Categories: OZNAMY

Viac info

Informácie o platbách

Date: March 25, 2020 Author: MŠ Ušiakova Categories: OZNAMY

Vážení rodičia, takže informácie o platbách tak, ako sme to dostali od našej mestskej časti: a) poplatok tzv. školné sa podľa platnej legislatívy má uhrádzať mesiac vopred b) poplatok za stravu a réžiu sa uhrádza mesačne ako doposiaľ (ak sa dieťa nestravuje, poplatok sa neuhrádza) c) za kalendárny mesiac, v ktorom bola materská škola mimo…

Viac info

ZATVORENÉ !

Date: March 13, 2020 Author: MŠ Ušiakova Categories: OZNAMY

MŠ ZATVORENÁ Vážení rodičia, týmto Vám oznamujeme, že prevádzka MŠ je prerušená až do ODVOLANIA O jej otvorení Vás budeme včas informovať.

Viac info

Prevádzka MŠ počas LETNÝCH prázdnin

Date: March 12, 2020 Author: MŠ Ušiakova Categories: OZNAMY

Naša MŠ bude  počas leta otvorená v mesiaci JÚL. V auguste je k dispozícii MŠ Bazovského ,len v mimoriadnych prípadoch.

Viac info

Tlačivo na 2%

Date: March 10, 2020 Author: MŠ Ušiakova Categories: OZNAMY

Nech sa páči tlačivo na 2-3% z daní: http://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2019/01/Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf

Viac info

2-3% z daní

Date: March 3, 2020 Author: MŠ Ušiakova Categories: OZNAMY

Milí rodičia, tlačivo na 2 – 3% je na svete. Stačí priniesť potvrdenie od zamestnávateľa a všetko vypíšeme za Vás a osobne odnesieme na daňový úrad. Kto chce sám darovať 3%, materská škola mu poskytne tlačivo o dobrovoľníckej činnosti. Skutočne Vás to nič nestojí a nám ako škôlke to veľmi pomôže. Už len 3. 000…

Viac info

Rodičia čítajú deťom

Date: February 26, 2020 Author: MŠ Ušiakova Categories: OZNAMY

Milí rodičia, celý marec môžete chodiť v rámci odpočinku čítať svojim deťom. Nahlasujte sa u svojich p. učiteliek. Tešíme sa.

Viac info

Zber papiera

Date: February 26, 2020 Author: MŠ Ušiakova Categories: OZNAMY

Milí rodičia, dňa 10. 3. bude opäť ZBER PAPIERA. Kľudne môžete od zajtra nosiť, p. školník ho bude zatiaľ odkladať do domčeka.

Viac info