Dokumenty školy

Dokumenty školy

 

Školský-poriadok-2019 (1) (1)

Školský vzdelávací program

správa 2019


  • Školský poriadok a školský vzdelávací program sú k nahliadnutiu u pani riaditeľky.
  • Školský poriadok sa predniesol na 1. plenárnej schôdzi v tomto školskom roku