Dokumenty školy

Dokumenty školy

Školský vzdelávací program Cesta za poznaním

Školský poriadok MŠ


  • Školský vzdelávací program je k nahliadnutiu aj vo všetkých triedach u pani učiteliek.

 

  • Školský poriadok sa predniesol na 1. plenárnej schôdzi v tomto školskom roku