Dokumenty školy

Dokumenty školy

 

Školský poriadok 2019

Školský vzdelávací program


  • Školský poriadok a školský vzdelávací program sú k nahliadnutiu u pani riaditeľky.
  • Školský poriadok sa predniesol na 1. plenárnej schôdzi v tomto školskom roku