DOMOV

DOMOV

Zmeny v Školskom poriadku.

Vážení rodičia! Nový školský poriadok a školský vzdelávací program je v plnom znení v časti DOKUMENTY ŠKOLY.

Pre lepšiu orientáciu, konkrétne zmeny v školskom poriadku si , môžete pozrieť tu:

Dôležité zmeny V ŠP