DOMOV

DOMOV

DEŇ  RODINY  V  UŠIAKOVE

Na pripomenutie tejto krásne akcie pripájame pár momentov v podobe fotografií: