DOMOV

DOMOV

STRETNUTIE RODIČOV

Pozývame Vás na stretnutie rodičov,ktoré sa uskutoční 20. 2. 2019 (streda) o 16,45 hod v 2. triede.

Tešíme sa na Vašu účasť.