DOMOV

DOMOV

Vážení rodičia, návštevníci, deti !

Prajeme Vám krásne leto, veľa zážitkov na dovolenkách a šťastné návraty !

vítame Vás na našej internetovej stránke Materskej školy na Ušiakovej ulici. Veríme, že bude pre Vás príjemným sprievodcom a poskytne Vám dostatočný a prehľadnejší systém informácií o aktivitách, podujatiach, výchovno-vzdelávacom procese v našom zariadení, ktoré je situované v obľúbenej mestskej časti hlavného mesta SR Bratislavy – v Dúbravke.