DOMOV

DOMOV

Začiatok školského roka.

Brány našej materskej školy sa otvárajú 2.9.2019 o 6,30. Prevádzka  1. triedy začína o 7,30.