BLOG

Ekovýchova detí v MŠ

Date: April 27, 2018 Author: MŠ Ušiakova Categories: BLOG, GALÉRIA

V rámci spolupráce so združením aplikovanej ekológie Daphne sme sa zapojili

do projektu recyklácie starých použitých batérií. Vo stupnej hale máme umiestnenú nádobu,

do ktorej môžu deti a rodičia vhadzovať doma nazbierané použité baterky.

Počas výučby v MŠ dostali deti  krabičky – B-boxy na použité batérie.

Keď sa krabička naplní, môžete obsah vsypať do našej nádoby v MŠ.

Deti budú za zber (200 kg) odmenené prekvapením, za ďalšie kilá finančnou odmenou pre MŠ (100 eur)

Vám, milí  rodičia, vopred ďakujeme za spoluprácu a podporu viesť deti k správnej recyklácii odpadu.