OZNAMY

Informácie o platbách

Date: March 25, 2020 Author: MŠ Ušiakova Categories: OZNAMY

Vážení rodičia, takže informácie o platbách tak, ako sme to dostali od našej mestskej časti:

a) poplatok tzv. školné sa podľa platnej legislatívy má uhrádzať mesiac vopred

b) poplatok za stravu a réžiu sa uhrádza mesačne ako doposiaľ (ak sa dieťa nestravuje, poplatok sa neuhrádza)

c) za kalendárny mesiac, v ktorom bola materská škola mimo prevádzky bude poplatok vrátený pri zúčtovaní na konci školského roka