JEDÁLEŇ

JEDÁLEŇ

Pokrmy pre deti sa pripravujú v školskej kuchyni. Jedlo pripravujú dve zamestnankyne kuchyne podľa platných noriem pre deti predškolského veku. Ak zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie, zákonný zástupca túto skutočnosť prerokuje s riaditeľkou MŠ a vedúcou ŠJ. Učiteľky vedú deti k osvojovaniu si základných návykov kultúrneho stolovania. Uplatňujú individuálny prístup k deťom.

Deti I. triedy používajú lyžicu.

Deti II. triedy používajú lyžicu a vidličku od II. polroku, postupne aj celý príbor podľa individuálnych zručností detí.

Deti III. triedy používajú lyžicu, vidličku (podľa zručností a požiadaviek rodičov aj celý príbor) a predškoláci v tejto triede celý príbor.

Deti IV. triedy od začiatku školského roku používajú  celý príbor, samé si idú pre druhé jedlo k vozíku, kde im ho podajú kuchárky. Použitý riad tiež odnášajú na vozík, čím si rozvíjajú schopnosti, ktoré budú potrebovať pri stolovaní v ZŠ.

Kontakt na vedúcu školského stravovania: Horváthová Viera

mobil: 0918 360 344, mail: vierahorvathova@azet.sk

Miesto pre týždenný jedálny lístok:

jedalny_lístok 1.6.2020