OZNAMY

Krúžky

Date: October 4, 2019 Author: MŠ Ušiakova Categories: OZNAMY

Prevádzka krúžkov MŠ Ušiakova:

Výtvarná – pondelok: 1. skupina 14.45 h. – 15.15 h
(Učebná miestnosť ) 2. skupina 15.15 h. – 16.00 h

Zumba Kids – utorok : 15.00 h – 15.30 h
(III. trieda)

Angličtina – streda, štvrtok : 1. skupina 15.00 h. – 15.30 h
(Učebná miestnosť ) 2. skupina 15.35 h. – 16.05 h