GALÉRIA

Mamičke z lásky – DK Dúbravka

Date: May 15, 2018 Author: RZ pri MŠ Categories: GALÉRIA

A hneď po tanečnej súťaži ďalšie vystúpenie našich detí.

Tentoraz na milom podujatí tiež v DK Dúbravka pod záštitou

mestskej časti Bratislava Dúbravka, v pondelok 14. 5. 2018.

Materské školy z Dúbravky pripravili pre mamičky krásny kultúrny

program, plný tancov, piesní, vinšov či básní. Naše deti vystúpili pod vedením p.uč. Evky B.

Medzi hosťami bol okrem iných aj p. starosta s manželkou.