OZNAMY

Náhradná MŠ počas letných prázdnin

Date: April 23, 2018 Author: MŠ Ušiakova Categories: OZNAMY

PRIPOMÍNAME !

Pre deti, ktorých rodičia nahlásili na náhradnú MŠ v mesiaci august, kedy je prevádzka

našej MŠ  p r e r u š e n á,

je náhradnou materskou školou MŠ Damborského.