Triedy

Triedy

Prevádzka tried:

I. trieda   6,30 – 16,00 hod.

II. trieda 7,30 – 17,00 hod.

III. trieda 7,30 – 16,30 hod.

IV. trieda 7,30 – 16,30 hod.

 

Učitelia:

1.trieda – LIENKY

Jana Droppová, učiteľka

 

2.trieda – MRAVČEKY

Katarína Slušná, učiteľka

Zdenka Koleňová, učiteľka

 

3.trieda – MOTÝLIKY

Erika Ludrovská, učiteľka

Soňa Horváthová, učiteľka poverená zastupovaním riaditeľky

 

4.trieda – SOVIČKY

Eva Betinská, učiteľka

Ivana Pavlíková, riaditeľka školy

 

Nepedagogickí zamestnanci:

Viera Horváthová, vedúca školskej jedálne

Oľga Takácsová, hlavná kuchárka

Beata Némová, pomocná kuchárka

František Kubus, školník

Miroslava Križovenská, upratovačka + 1 upratovačka