Triedy

Triedy

Učitelia:

1.trieda – MOTÝLIKY

Soňa Horváthová, učiteľka poverená zastupovaním riaditeľky

Zdenka Koleňová, učiteľka

2.trieda – MRAVČEKOVIA

Erika Ludrovská, učiteľka

Mária Ondriášová, učiteľka

3.trieda – LIENKY

Jana Droppová, učiteľka

Eva Betinská, učiteľka

4.trieda – SOVIČKY

Zuzana Čerňanská, učiteľka

Ivana Pavlíková, riaditeľka školy

Nepedagogickí zamestnanci:

Viera Horváthová, vedúca školskej jedálne

Oľga Takácsová, hlavná kuchárka + pomocná kuchárka

František Kubus, školník

Miroslava Križovenská, upratovačka + 1 upratovačka