Triedy

Triedy

Prevádzka tried:

I. trieda   7,30 – 16,00 hod.

II. trieda 6,30 – 16,30 hod.

III. trieda 7,30 – 17,00 hod.

IV. trieda 7,30 – 16,00 hod.

Po 16.00 sa presúvajú deti z I.  do III. triedy a zo IV. do II. triedy.

Po 16,30 sú všetky deti v III.triede.

Učitelia:

1.trieda – VČIELKY

Jana Droppová, učiteľka

Veronika Trojáková, učiteľka

2.trieda – MOTÝLIKY

Katarína Slušná, učiteľka

Denisa  Gostičová, učiteľka 

3.trieda – LIENKY

Erika Ludrovská, učiteľka

Zdenka Koleňová, učiteľka

4.trieda – SOVIČKY

Soňa Horváthová, učiteľka poverená zastupovaním riaditeľky

Ivana Pavlíková, riaditeľka školy

 

Nepedagogickí zamestnanci:

Viera Horváthová, vedúca školskej jedálne

Oľga Takácsová, hlavná kuchárka

Beata Némová, pomocná kuchárka

František Kubus, školník

Miroslava Križovenská, upratovačka + 1 upratovačka