GALÉRIA

Predškoláci v knižnici

Date: March 27, 2019 Author: MŠ Ušiakova Categories: GALÉRIA

V stredu 20. 3. navštívili predškoláci knižnicu na Sekurisovej ulici. Niektorí z nich to miesto už dôverne poznali, ale väčšina tam bola prvýkrát. Pani knihovníčka Mirka nás srdečne privítala a my sme jej darovali naše výkresy, kde sme nakreslili obľúbených hrdinov z našich rozprávkových knižiek. Mirka nám vysvetlila, aký rozdiel je medzi kníhkupectvom a knižnicou a prečítala nám rozprávku o králičkovi. Pre lepšiu predstavu si nasadila aj králikovské uši. Našou úlohou bolo potom v pripravených knižkách o zvieratkách nájsť králička. Čas v knižnici uplynul veľmi rýchlo a so sľubom, že sa čoskoro vrátime,  sme sa s pani knihovníčkou Mirkou rozlúčili.