OZNAMY

Predškoláci a školné !

Date: September 4, 2018 Author: MŠ Ušiakova Categories: OZNAMY

Rodičia predškolákov sú oslobodení od poplatku za školné 25 eur na mesiac, nezabudnite zrušiť trvalý príkaz.