RZ

RZ

Rodičovské združenie Ušiačik je dobrovoľné občianske združenie rodičov a iných zákonných zástupcov detí navštevujúcich materskú školu a priateľov školy. RZ Ušiačik spolupracuje s vedením školy pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti detí, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí materskej školy.

Orgány RZ Ušiačik

Rodičovská rada šk. rok 2019/2020

1. trieda: p. Gubranová, p. Spielbocková, p. Gerthoferová

2. trieda: p. Skladaná, p. Podrazil

3. trieda: p. Baránková, p. Šumiczká, p. Vondrášek

4. trieda: p. Machajdíková, p. Valášková, p. Babjárová

Výkonný výbor šk. rok 2017/2018

Predseda: Slavomíra Skladaná

Podpredseda: Mária Hrašková

Hospodár: Mgr. Kristína Babjárová

Revízna komisia: Viera Hrizová, Katarína Kuľková

Viac o RZ Ušiačik nájdete v Stanovách


Rodičovské združenie Ušiačik

MŠ Ušiakova, 
Ušiakova 1 , Bratilslava 84101

email: rzusiacik@msusiakova.sk

IČO: 42413761

účet: 2100767726/8330 (Fio banka, a.s.)

IBAN: SK4783300000002100767726