2% z daní

2% z daní

Vaše 2 %

Prispejte svojim deťom a ich škôlke  svojimi 2 % na lepšie prostredie a zaujimavejší program.

Ľudia a firmy môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií napríklad materskej škole ktorú navštevuje ich dieťa. Časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech našej/Vašej materskej školy.

Ako darovať 2%

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) v roku 2019: 

Pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatenia preddavkov na daň z príjmov:

15.2.2019 – požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, POŽIADAŤ ZAMESTNÁVATEĽA O VYSTAVENIE POTVRDENIA O ZAPLATENÍ DANE podľa §50 (Kolónka v tlačive Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania).

30.4.2019 – posledný termín na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% (3%) z dane (min. 3€): zamestnanec vyplní tlačivo – vo Vyhlásení sú už vyplnené údaje o prijímateľovi (Rodičovské združenie Ušiačik, Ušiakova 1, 84101 Bratislava) a doloží POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE – ktoré mu vystaví zamestnávateľ, príp. aj Potvrdenie o odpracovaní min. 40 hodín dobrovoľníckej činnosti (3%).

TLAČIVÁ potrebné k 2% (3%) pre tých, ktorí sú ZAMESTNANCAMI:

  1. Vyhlásenie-2019-DP-2018-RZU

–  v MŠ, vypísať časť I.ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

2. POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE – vystaví zamestnávateľ (len predpísané tlačivo) V2Pv18_P

3. POTVRDENIE O ODPRACOVANÍ MIN. 40 HODÍN DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI

– pre tých, ktorí poukazujú 3% zo zaplatenej dane, ak v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky min. 40 hodín.

ZAMESTNANEC ZAŠLE TLAČIVÁ NA DAŇOVÝ ÚRAD PODĽA MIESTA SVOJHO BYDLISKA.

Pre fyzické osoby (FO), ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2019:

1.4.2019 – termín na podanie daňového priznania. V daňovom priznaní pre FO sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 resp. 3% (min. 3€) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby (PO) v roku 2019:

1.4.2019 – termín na podanie daňového priznania. Poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%) min. 8€ v prospech jedného prijímateľa. POZOR! ak chce PO poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5% na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť prijímateľ). Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2017 môže poukázať iba 1,5% z dane.

Zdroj: www.rozhodni.sk

IČO: 42413761

účet v tvare IBAN: SK47 8330 0000 0021 0076 7726