Správa o činnosti

Správa o činnosti

Správa o činnosti dáva priestor pre vyhodnotenie úspešnosti plnenia cieľov, ktoré boli pre školský rok 2016/2017 stanovené v jednotlivých oblastiach. Podrobná finančná analýza príjmov a výdavkov poskytuje informácie ako sa počas školského roka 2016/2017 v rodičovskom združení hospodárilo.

Zápisnica_20180927

RZ_cerparnie_201617

RZU_sprava o cinnosti_skr201617

Zápisnica Rodicovska rada_20180118

RZU_rozpocet_cerparnie_16022018

RZU_rozpocet_cerparnie_2017_2018

RZU_rozpocet_27092018

Vyúčtovanie finančných prostriedkov RZ_k 31012019

Vyuctovanie finančných prostriedkov RZ_k 31082019

vyúčtovanie 1. polrok 2020