BLOG

Vieťe ako získať autoritu?

Date: December 1, 2014 Author: MŠ Ušiakova Categories: BLOG

U dospelých sa autorita získava prácou. Kto dobre pracuje, niečo vie, získa autoritu. Ľudia ho poslúchajú, pretože im dokáže poradiť. U malých detí je to iné. Potrebnú autoritu si získame rozhodným, ale láskavým správaním. Kto je nedôsledný, raz zakáže, druhýkrát len tak prepáči, tretí raz povolí, nikdy si však nezíska autoritu. Nikto si nesmie myslieť, že získa lásku dieťaťa slepým vyhovovaním a slabosťou. Naopak, dieťa síce využíva slabosti vychovávateľa, ale si ho neváži, ba neskôr takým človekom aj pohŕda. Autoritu si nezískame ani krikom, bitkou, či iným násilím. Tak je možné vychovať len neurotika, alebo vzdorovitého pokrytca, ale nie poslušné dieťa.