GALÉRIA

Vystúpenie detí v DSS Náruč

Date: May 30, 2018 Author: MŠ Ušiakova Categories: GALÉRIA

Dňa 30.5. 2018 dopoludnia naše deti urobili veľkú radosť

klientom v sociálnom zariadení Náruč v Dúbravke.

Pri príležitosti Dňa Matiek boli slovom, piesňami a tancom vyjadriť svoju

lásku k mame, a nielen k tej svojej. A keď spievali ľudovky, klienti spievali s nimi.

Naše deti nezbierajú len nálepky, figúrky, či hračky ale tvoria si zbierku dobrých skutkov.

Dnes si každý z nich svoju zbierku opäť rozšíril.

Ďakujeme zamestnancom a klientom za milé prijatie a darčeky !