BLOG

Zber papiera

Date: October 14, 2017 Author: MŠ Ušiakova Categories: BLOG

Zber papiera ako aj samotné separovanie papiera prebieha vo všetkých triedach. Deti s oporou učiteľky triedia papier do pripravených kartónových krabíc. Keď sa naplnia papierom, objednáme odvoz papiera. Na tento deň vyhlásime zber aj pre rodičov, ktorí môžu z domova zber. papier doniesť. Pomôžu tak škole získať nejaký finančný obnos, ktorý pomôže deťom pri skvalitňovaní hier alebo výchovy a vzdelávania.

Ďakujeme