OZNAMY

Zmena školného a stravného

Date: March 25, 2019 Author: MŠ Ušiakova Categories: OZNAMY

Od 01.04.2019 sa teda bude platiť ŠKOLNÉ vo výške 30,- eur a poplatok za STRAVU vo výške 36,80 eur /20×1 , 34 eur + 10 eur réžia/. Samozrejme platí, že predškoláci  školné a stravu neplatia. Platia iba 10 eur réžiu.

Oznam z miestneho úradu je vyvesený v šatniach každej triedy. Bližšie info TU: vzn-3-2019