1. VČIELKY

Rozvíjali si grafomotorické zručnosti

Deti sa učili správne držať štetec a smelo nanášať farbu na výkres.

Počasie

Ako sa udržím zdravý

Kubo ušatý, manipulácia s nožnicami

Čo je zdravé a čo nie

Deti sa oboznámili s dôležitosťou konzumácie zdravých potravín, každodenným cvičením a pobytom na čerstvom vzduchu, ako aj dodržiavaním správnych hygienických návykov.


Jesenné upratovanie

Prší prší dáždik....

Jablkový deň

Rozprávka o repe

Ovocie

Zelenina

  Podľa vzhľadu a chuti rozlišovali a pomenovali rôzne druhy zeleniny. Modelovali z plastelíny.

Grafomotorika

Maliari

1, 2, 3, 4, 5 spočítam si všetko hneď...

Stromy, kríky, plody...

Deti rytmizovali pieseň Prší, prší.

Hodový strapec