1. VČIELKY

Naše slniečka

-Upevňovali si techniku nanášania farfy a správne držanie štetca

Rozvíjali si grafomotorické zručnosti

Pohybovo znázorňovali pieseň Zasmej sa slniečko...

Prichádza k nám leto

Rozvíjali si grafomotorické zručnosti

....malí indiáni

Život pri vode

Hmyz

Prišli k nám poníky

...Náš deň...

Moja mama, grafomotorika, spájanie bodov

...moja mama

Stavali sme cesty, triedili dopravné prostriedky 

Takto sa pekne hráme

Hrali sa na autá, správne reagovali na zmenu svetla na semafore.

Precvičovali si správnu techniku lepenia

Naša Zem je guľatá

Rozvíjali si grafomotorické zručnosti : krátke rovné čiary

...chráňme si našu Zem

Takto sme triedili odpad

Zvieratká na farme

Precvičovali sme si grafomotorické zručnosti a pripravovali sa na Veľkú noc

Trochu sme tvorili ...Jar

Vytvorili si vesmírny plagát a precvičovali si grafomotorické zručnosti

Náš prvý tohtoročný snehuliak nie len zo snehu :)

Rozvíjali si grafomotorické zručnosti - krúživé pohyby

S láskou vyrábali vianočné ozdoby.

Prišiel k nám Mikuláš...

Video tu: https://photos.app.goo.gl/AMYB9hnYsKZHW95K7


....možno príde Mikuláš...

Rozvíjali si grafomotorické zručnosti

Deti sa učili správne držať štetec a smelo nanášať farbu na výkres.

Počasie