1. VČIELKY

Vyrobili sme darčeky k MDŽ, navarili sme si dobroty, vyfarbili šaša Maroša a užili sme si karneval

Pripravili sme si karnevalovú výzdobu - hrali sme sa s papierom, strihali, lepili, skladali, odtláčali a zopakovali sme si geometrické tvary a farby.

Deti sa oboznámili s detskými hudobnými nástrojmi a hrali na nich. Naučili sa pieseň My sme malí muzikanti a Veselá píšťalka. Rozvíjali si grafomotorické zručnosti - vodorovné čiary (struny na gitare) a jemnú motoriku (lepili gombíky na noty, navíjali papier a otláčali ruky natreté farbou). Tiež porovnávali množstvo predmetov (hud. nástrojov) v skupinách od 1 do 5.

Zoznámili sme sa s rôznymi profesiami, spoznali sme záchranné zložky

Spoznávali sme rôzne druhy materiálu, naučili sme sa rozdiel krátky, dlhý a vpravo, vľavo

Grafomotorika - čiarky, tanec je náš kamarát, staráme sa o vtáčiky, zimné radovánky

Spievali piesne o zimných radovánkach. Rozvíjali si grafomotorické zručnosti - krúživé pohyby - snehové gule. Dramatizovali rozprávku Rukavička.

Navštívila nás pani Zima a snehuliak Cyprián, vyrobili sme mu kamarátov, rukavičky a precvičili sme si grafomotoriku.

Výroba adventných vencov, hudobno- pohybová hra : Tancuj, tancuj vykrúcaj a stavba železničnej trate

Ľudské telo, grafomotorika, jesenná vychádzka

Moje zdravie

Výroba panáčika a ovocie - farby.

Ovocie, zelenina, čo je zdravé a čo nie, ochutnávka ovocia a zeleniny, grafomotorika a stavanie škôlky

Spoločná práca - tekvičky, strom, krík, grafomotorika

Robili sme darčeky pre starých rodičov, cvičili, tancovali

Náš ďalší týždeň v škôlke

Jazdili sme na koníkochNaše prvé dni v škôlke