2.MOTÝLIKY


Vozíme sa na koníkoch

Naša Dúbravka

Slimáčiky

Dúbravské stromy

 Vytvárali symbol našej triedy, lepenie domčeka ,dokresľovanie členov rodiny a správne nalepiť rozstrihaný obrázok

Náš 1. Týždeň v MŠ