3. LIENKY

Lienky sa pohrali s jesennými farbami

Spoločnými silami sme vyrábali Gaštankov
Spoločnými silami sme vyrábali Gaštankov

Vozíme sa na koníkoch

Lienky mali tému "Dúbravka" 

Spoznávali dominanty Dúbravky

Kreslili rodinu, skladali z papiera domček a precvičovali základné aj doplnkové farby