3. LIENKY

Vyrobili sme si letné osvieženie

Deň otcov a rozlúčka s predškolákmi

Exotické zvieratá

Deň matiek

Život pri vode

Maľovali sme temperovými farbami motýľov a lienky, vytvorili si rôznymi technikami plagát s hmyzom

Hráme sa na čerstvom vzduchu

Bezpečnosť na ceste

Pozorovali sme vtáky, vyrobili sme bocianov

Deti dramatizovali rozprávku o Repe.

Rozvíjali si grafomotorické zručnosti.

Vytvorili sme si vlastnú rozprávkovú knižku, vyrobili si princov a princezné.

Prišiel k nám Mikuláš

Video tu: https://photos.app.goo.gl/6s79y8yLMEDGX1w19

Vyrábali sme si Mikulášske čižmy a búdky s vtáčikmi

Dnes sme sa tešili zo snehu

Počítali sme dažďové kvapky, pozorovali pokus- padanie dažďa