3. LIENKY

Vyrábali sme Šašovské lampióny

Lienočky tento týždeň spoznávali rôzne druhy materiálov

Spoločnou pracou sme si vyrobili Zimné stredisko

Aj takto pracujú naše usilovné Lienky po prázdninách na tému Zvieratká v zime

Vianočné tvorenie

Betlehem pred DK Dúbravka

Obohatili sme si vedomosti o Ľudskom tele.

Ochutnávali, kreslili, poznávali názvy a vytvorili dve misy s ovocím a zeleninou 

Ochutnávka zeleniny" Spoznali sme podľa chuti, vône a hmatu aj nové druhy zeleniny

Do našej šatne zavítal Halloween

Zeleninový týždeň u Lienok

Čo sme tento týždeň vytvorili

Lienky sa pohrali s jesennými farbami

Spoločnými silami sme vyrábali Gaštankov
Spoločnými silami sme vyrábali Gaštankov

Vozíme sa na koníkoch

Lienky mali tému "Dúbravka" 

Spoznávali dominanty Dúbravky

Kreslili rodinu, skladali z papiera domček a precvičovali základné aj doplnkové farby