3. LIENKY

Deti dramatizovali rozprávku o Repe.

Rozvíjali si grafomotorické zručnosti.

Vytvorili sme si vlastnú rozprávkovú knižku, vyrobili si princov a princezné.

Prišiel k nám Mikuláš

Video tu: https://photos.app.goo.gl/6s79y8yLMEDGX1w19

Vyrábali sme si Mikulášske čižmy a búdky s vtáčikmi

Dnes sme sa tešili zo snehu

Počítali sme dažďové kvapky, pozorovali pokus- padanie dažďa