3. LIENKY

Počítali sme dažďové kvapky, pozorovali pokus- padanie dažďa

Vyrobili sme si kvapky, robili cvičenia na interaktívnej tabuli a tešili sme sa na vychádzke

Halloween

Rozprávali sme sa o zdravých a nezdravých potravinách, poctivo sme pracovali s pracovnými listami a začali si pripravovať hallooweensku výzdobu.

Halloween

Hrabeme lístie

Deň jablka


Lepili sme ovocie a zeleninku mozaikovou technikou a pripravovali si ovocný šalát.


Tešíme sa z nového koberca 

Spoznávame stromy


Stromy ,kríky a plody.

Deti vykrajovali plody stromov, modelovali, pozorovali lupou, počítali ich a vystrihovali.