4.SOVIČKY

Sovičky si vyrábali teplomer

Počasie

Sovičky boli nádherné v maskách a hrdé na svoje tekvičky

Naša spoločná tekvička Sovička

Ľudské telo a čo je zdravé a čo nie

Týždeň zeleninky sme ukončili ochutnávkou, deti podľa chuti a vône určovali zeleninku.

Vytrhávaním a lepením vyplniť zeleninku

Správne určiť, kto je v zástupe prvý, kto posledný. Kto je hneď za...hneď pred...Kto všetko sú pred...za

Pomenovať a určiť zeleninu, určiť čo nepatrí do zeleniny

Pokúsili sa dokresliť druhú polovicu obrázku podľa vzoru.


Turistická vychádzka

Vo štvrtok sa Sovičky vybrali na turistickú vychádzku, ktorej cieľom bola Horánska studňa. K studničke sme dorazili z dobrou náladou a veľkým očakávaním. Zarecitovali sme si báseň o Dúbravských vílach. Všetkým poriadne vyhladlo. Na vynovenom ihrisku sme sa zabavili. Sovičky sa nezľakli výzvy a zdolali schody ku kostolu sv. Kozmu a Damiana...bolo ich 106👍 .Bolo nám spolu super.