Jedáleň


Všetky dobroty, ktoré sú na jedálnom lístku v školskej jedálni, pripravujú pani kuchárky Olinka a Beatka.

Naša MŠ je zapojená do Školského programu:

  • Školské ovocie - Boni Fructi ovocinár Jakub nám dováža čerstvé sezónne ovocie a ovocné šťavy.
  • Školské mlieko a mliečne výrobky Rajo.
  • Zdravé ovocné a bylinné čaje na prírodnej báze nám dodáva Astera.

Odhlasovanie zo stravy:

Rodič je povinný svoje dieťa odhlásiť v prípade jeho neprítomnosti v MŠ najneskôr do 8:00 hod. osobne, alebo telefonicky na číslo 02/64366948.

Ak viete neprítomnosť dieťaťa vopred, môžete to nahlásiť učiteľke.
Ak zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie, zákonný zástupca túto skutočnosť
prerokuje s riaditeľkou MŠ a vedúcou ŠJ.

Správanie sa stravníkov v školskej jedálni:

  • Každé dieťa má právo stravovať sa školskej jedálni počas dňa v MŠ.
  • Do jedálne vstupuje v čase určenom na desiatu, obed, olovrant len v sprievode učiteľského dozoru.
  • Cudzí ľudia ani rodičia, ktorí sa nestravujú, do jedálne nevstupujú.
  • Deti sú vedené k správnemu stolovaniu v školskej jedálne za prítomných pedagógov.
  • Po konzumácii jedla si predškoláci odnášajú použitý riad na určené miesto.
  • Staršie deti používajú komplet celý príbor, mladšie deti lyžicu a vidličku .

Vedúca ŠJ MŠ

Viera Horváthová
0918360344
vierahorvathova@azet.sk