Krúžky

Prosíme Vás, aby ste neplatili poplatky za krúžky. Ešte stále nie sú povolené. Peniaze Vám budú vrátené . Ďakujeme za pochopenie !

PONUKA KRÚŽKOV

Angličtina: 3.a 4.trieda


Výtvarný krúžok: 3.a 4.trieda


Zumba: 2., 3. a 4. trieda

KRÚŽOK ZUMBA: MŠ Ušiakova 1, Bratislava

Meno lektorky: Petra Mikulová

Kontakt: 0917 668 231

Platba za 1. polrok: 45 eur, zatiaľ neplatiť ďakujeme

Platba za 2.polrok: 45 eur, úhrada do 31.1.2021

Číslo účtu IBAN: SK13 1100 0000 0080 1119 0985

Variabilný symbol: 1.polrok / 2. polrok

UPOZORNENIE!!! Deti, ktoré chodili na krúžok v školskom roku 2019/2020 a pre Covid bol prerušený majú nárok na zľavu v 1.polroku a upravená suma je 30 eur.