Staráme sa o Vaše deti

Vedenie MŠ

 Riaditeľka- PaedDr. Ivana Pavlíková

Učitelia

1.trieda - VČIELKY

Jana Droppová, učiteľka

Katarína Slušná, učiteľka

2.trieda - MOTÝLIKY

Diana Koller, učiteľka

Dominika Áčová, učiteľka

3.trieda - LIENKY

Emília Tóthová, učiteľka

Andrea Menkeová, učiteľka

4.trieda - SOVIČKY

Soňa Horváthová, učiteľka poverená zastupovaním riaditeľky

PaedDr. Ivana Pavlíková, riaditeľka školy

Nepedagogickí zamestnanci:

Viera Horváthová, vedúca školskej jedálne

Oľga Takácsová, hlavná kuchárka

Beata Némová, pomocná kuchárka

František Kubus, školník

Miroslava Križovenská, upratovačka + 1 upratovačka