Staráme sa o Vaše deti

Vedenie MŠ

 Riaditeľka- PaedDr. Ivana Pavlíková

Učitelia

1.trieda - VČIELKY

Erika Ludrovská, učiteľka 

Andrea Menkeova, učiteľka

2.trieda - MOTÝLIKY

Jana Droppová, učiteľka

Veronika Malinová , učiteľka

3.trieda - LIENKY 

Katarína Slušná, učiteľka

Erika Bajanová, učiteľka

4.trieda - SOVIČKY

Soňa Horváthová, učiteľka poverená zastupovaním riaditeľky

PaedDr. Ivana Pavlíková, riaditeľka školy


Nepedagogickí zamestnanci:

Viera Horváthová, vedúca školskej jedálne

Oľga Takácsová, hlavná kuchárka

Beata Némová, pomocná kuchárka

František Kubus,školník

Miroslava Križovenská, upratovačka + 1 upratovačka