Správa o čerpaní finančných prostriedkov za 1. polrok 2020/21

Vážení rodičia,

v dôsledku pandémie Covid 19 sa nemôžeme stretnúť tak, ako to bolo zvykom, tak Vás chcem touto cestou oboznámiť s čerpaním finančných prostriedkov za 1. polrok. Mnohí z Vás si myslia, že keď v MŠ neboli divadielka a výučbové programy, ktoré zabezpečovali externé firmy, tak čerpanie peňazí bolo minimálne. Dovoľte mi však poukázať na fakt, že tieto aktivity pokrývajú jednu pätinu všetkých výdavkov, pretože škôlka si robila aktivity v rámci jednotlivých tried podľa školského vzdelávacieho programu "Cesta za poznaním" (Dni jablka, Ochutnávka ovocia a zeleniny, Halloween, Mikuláš, ...). Zároveň sa väčší dôraz kladie na zvýšenie hygieny a dezinfekcie, aby sme v čo najväčšom rozsahu eliminovali možnosť nákazy a ochorenia Covid 19. Materská škola bola v prevádzke od septembra do 16. decembra 2020. K 29. januáru máme na účte niečo cez 11. 000,- EUR. Čo sa týka 2% dane, príspevky nám chodia veľmi sporadicky, čo je spôsobené celkovou situáciou. Ako to bude s daňami tento rok je ešte otázne, ale pravdupovediac, veľmi sa na to nemôžeme spoliehať. Zatiaľ nám prišlo 634,87 EUR. Samozrejme chápem, že situácia môže byť pre mnohých z Vás v tejto dobe komplikovaná, preto sme sa po dohode s pani riaditeľkou dohodli na vrátení časti zaplateného poplatku, resp. znížení jeho sumy nasledovne:

  • Rodičom, ktorí už zaplatili celý poplatok vo výške 120,- EUR, vrátime sumu 30,- EUR, resp.
    20,- EUR v prípade detí, ktoré navštevujú MŠ aj v januári 2021;
  • Rodičia, ktorí zatiaľ zaplatili len prvú časť poplatku vo výške 60,- EUR, pošlite prosím len 30,- EUR, resp. 40,- EUR v prípade detí, ktoré navštevujú MŠ aj v januári 2021.

Uvidíme, koľko prostriedkov nám ostane do konca júna a keby tam bola cieľová suma 9.900,- EUR, tak by sme dali v lete cez prázdniny urobiť to dlho plánované linoleum. Ak by sa niekto rozhodol, že tých 30,- EUR, resp. 20,- EUR chce darovať MŠ, nech dá prosím do 15.2.2021 vedieť mailom mne, alebo pani riaditeľke, inak bude vrátený poplatok do konca februára každému na jeho účet.

Kristína Babjárová, hospodárka RZ Ušiačik

Vyúčtovanie si môžete pozrieť tu: Ušiačik O.Z.