Tlačivá

Tlačivá potrebné k nástupu do MŠ od 3.5. 2021

Vyhlásenie o bezinfekčnosti 


Ostatné:

Splnomocnenie na vyberanie detí 5

Splnomocnenie na vyberanie detí 3

Žiadosť o prerušenie dochádzky:

Žiadosť o ukončenie  dochádzky:

Potvrdenie o zdravotnom stave: