Ušiačik O.Z.

Výkonný výbor:

Predseda: Soňa Gerthoferová

Podpredseda: Stanislav Kováčik

Hospodár: Kristína Babjárová

Stanovy RZ Ušiačik:

Rada rodičov:

I. Michal Strapko

 Jana Vereš Benkovská

II. Zuzana Sejáková

Ivana Kanderková

III. Eva Szabová

Zuzana Kopiarová

IV. Magdaléna Puškárová

Zuzana Spielböcková

Slavomíra Podrazilová

Prehľad príjmov a výdavkov za školský rok 2020/21


Rodičovské združenie Ušiačik

MŠ Ušiakova, Ušiakova 1 , Bratilslava 841 01
email: rzusiacik@msusiakova.sk
IČO: 42413761

IBAN: SK4783300000002100767726