Ušiačik O.Z.

Vyúčtovanie za 1. polrok šk. r. 2020/21

Rodičovské združenie Ušiačik

MŠ Ušiakova, Ušiakova 1 , Bratilslava 841 01
email: rzusiacik@msusiakova.sk
IČO: 42413761

IBAN: SK4783300000002100767726